Ogłoszenia parafialne, 14 stycznia 2018

Druga Niedziela po Epifanii 

Hasło tygodnia:

Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa(J 1, 17).

Czytaj dalej

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018

Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 7 stycznia 2018

Hasło tygodnia: „Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi(Rz 8, 14).

Czytaj dalej

Plan spotkań w styczniu 2018

Próba chóru parafialnego – wtorki: 9 i 30 – godz. 18.15.

Spotkanie członków i sympatyków byłego SPME – poniedziałek 8 stycznia – godz. 17.30.

Wspólne Spotkanie Koła Pań i Koła Seniorów – środa 10 stycznia – godz. 16.30.

Zebranie Rady Parafialnej – środa 10 stycznia – godz. 18.30.

Spotkania biblijne – w czwartki: 4 i 11 stycznia – godz. 17.00.

Spotkanie Warszawskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – środa 17 stycznia – 16.00.

Spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem – poniedziałek 31 stycznia – godz. 17.30.

W poniedziałek 8 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 Parafia Ewangelicko-Reformowana (Al. Solidarności 74) zaprasza na nabożeństwo ekumeniczne.

Plan nabożeństw w styczniu 2018

HASŁO ROKU: „Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota” (Obj 21, 6).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 31 grudnia 2017

Zakończenie roku

 Hasło dnia„Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci” (Ps 103, 8).

Czytaj dalej

Boże Narodzenie 2017

Sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14)

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

Przygotowujemy się na dni świąteczne, w czasie których przypominamy sobie, że w odległym zakątku świata, w trudnych okolicznościach, pośród zimowej nocy, daleko od ciepłych zajazdów i przytulnych ludzkich siedzib narodził się Ten, który przyniósł ludziom Radosną Nowinę.

W ten niezwykły sposób Bóg odpowiedział na wołanie człowieka o zbawienie, o wolność, o pokój i nadzieję. Odpowiedział samym Sobą, ponieważ to On jest odpowiedzią na nasze pragnienie wolności, pokoju i nadziei, na nasze pragnienie życia, i to życia wykraczającego poza horyzont doczesności.

Logika wcielenia jest paradoksalna – oto dziewica zostaje Matką, nowo narodzone Dziecko okazuje się wszechmocne, ludzie otrzymują wielką mądrość, a najdrobniejsze sprawy i czyny stają się bardzo ważne, jeżeli są tymi, poprzez które powierzamy siebie Bogu.

On, który dając nam Siebie, obdarzył nas wszystkim, chce, byśmy dali Mu to, co mamy oraz to, kim jesteśmy, choćbyśmy nosili w sobie plątaninę problemów, rozczarowań, frustracji i wątpliwości. On, który daje nam Siebie, oczekuje, że ze swojej strony zrobimy to samo i konsekwentnie – od początku do końca.

Pamiętajmy, że On nie jest gdzieś daleko od nas – to jest Emmanuel, a więc Bóg z nami! Jako taki jest Darem Boga dla nas! Mówmy o tym nieustannie! I w ten sposób umacniajmy się nawzajem!

W imieniu pracowników i wolontariuszy naszej Parafii życzymy Wam spokojnego wejścia w Święta Bożego Narodzenia oraz błogosławionego Nowego 2018 Roku!

 

ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz

Paweł Niemczyk, prezes Rady Parafialnej

 

Warszawa, Boże Narodzenie A.D. 2017

20060223-img_1463

Ogłoszenia, 24-26 grudnia 2017

Wigilia i Święta Bożego Narodzenia

 Hasło tygodnia„Lud, który chodzi w ciemności,
ujrzy światło wielkie”
(Iz 9, 1).

„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,
i ujrzeliśmy chwałę Jego”
(J 1, 14).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 17 grudnia 2017

Trzecia Niedziela w Adwencie

Hasło tygodniaPrzygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy (Iz 40, 3. 10).

Czytaj dalej

Ogłoszenia, 10 grudnia 2017

Druga Niedziela w Adwencie

 Hasło tygodniaWyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze (Łk 21, 28).

Czytaj dalej

« Poprzednie artykuły